Obec Bezdružice

Středisková obec leží ve středu západních Čech v malebné zvlněné krajině, které vévodí návrší se zámkem. Lokalita je situována mimo významné cesty, přesto byla centrem rozsáhlého panství a později i sídlem soudního okresu. První zmínky o obci se vztahují k roku 1227. Panství bylo v majetku významných šlechtických rodů, jakými jsou Kolovratové, Švamberkové, Löwensteinové. Známou osobnost českého humanisty a cestovatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, popraveného roku 1621 v Praze na Staroměstském náměstí, však s tímto místem spojuje jen tenká vazba příbuznosti s rodem, který zdejší panství opustil již ve 14. století. Historie městečka je velmi bohatá a zajímavá, stejně jako minulost hradu a zámku, který svým dominantním umístěním v krajině i historickým významem převyšuje ostatní památky v obci a jejím okolí.